COLLABORATION


FASHVICTIMS@OP.PL

Formy współpracy:

banery reklamowe
organizowanie konkursów
testowanie produktów
posty sponsorowane 
recenzje
relacje z wydarzeń 
wyjazdy sponsorowane
patronatyForms of cooperation: 
advertising banners
organization of competitions
testing of products
sponsored posts
reviews
reports from events
sponsored travel